ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

  • ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ
  • ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಣ
  • ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆವರಣಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು
  • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
  • ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು

The President, Tunga Vidya Vardhaka Sangha (R)

Bank & Branch - Vijaya Bank, Thirthahalli

Account Number- 138201010000447

IFSC Code - VIJB0001382

Recent Videos