ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ತುಂಗಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

  • ನಮ್ಮ ತುಂಗಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕಲೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ೭೯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು, ಮತ್ತು ೧೨ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡ 50,000 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ೪೫೦ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭಾಂಗಣ
  • ೨೦೦ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್
  • ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
  • ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ
  • ಸುಧಾರಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು

The President, Tunga Vidya Vardhaka Sangha (R)

Bank & Branch - Vijaya Bank, Thirthahalli

Account Number- 138201010000447

IFSC Code - VIJB0001382

Recent Videos